| 
 | 
pl
 | 

Aleksandra Hirszfeld

Public Noise. Zbieracz szumu

Biogram

Artystka, krytyczka sztuki i wieczna studentka. W praktyce i w teorii eksploruje głównie przestrzeń nowych mediów tropiąc zawoalowane, podskórne struktury, które rządzą sposobem konstruowania i funkcjonowania obrazów, jak również mechanizmy wpływające i uruchamiające mikro-działania w tkance społeczno-kulturowej. Obecnie przygotowuje w Instytucie Filozofii UW rozprawę doktorską poświęconą problematyce powtórzenia w sztukach audiowizualnych oraz studiuje Fotografie w PWSFTviT w Łodzi.

Projekt: Zbieracz szumu

W ramach KNOTa w przestrzeni publicznej zostanie udostępnione miejsce, tak zwany Zbieracz szumu, w którym każdy będzie mógł nagrać swój dowolny komunikat. Skolekcjonowane wypowiedzi posłużą w przyszłości jako baza informacyjnego szumu do „Pochłaniacza informacji” – instalacji w postaci kabiny dźwiękowej, wydobywającej na jaw mniej sympatyczne oblicze przestrzeni publicznej: jej zdolność to neutralizowania wszelkiego przekazu przez dodanie go do innych, skumulowanych i tworzących chaotyczną mozaikę komunikatów. Przekaz zostaje przez nie jednocześnie zagłuszony i zwielokrotniony, tak że w urywkach, na które się rozpada, odbija się echem dyskurs anonimowy, należący do wszystkich i do nikogo…

Artystka Krytyczka sztuki Wieczny student Sztuka nowych mediów